Author Topic: वेड मन  (Read 2542 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
वेड मन
« on: August 30, 2014, 08:08:55 PM »
आज काल वेड मन
एकट कधी नसतं
जिथ तिथ तूच सवे
तुझ्या भोवती फिरतं

गर्द सावळया डोहात
सदा डुंबत असतं
वाऱ्याच्या झुळकीवर
बट होत लहरतं

तुझं हसणं कानात
तुझं बोलणं मनात
तुझा स्पर्श ओझरता
पाखरागत घुमत

भारावले खुळे क्षण
कळल्या वाचून रीत
जाता दूर पण सखे   
कळले तूच ती प्रीत

विक्रांत प्रभाकर


« Last Edit: September 01, 2014, 11:45:26 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता