Author Topic: इतर कविता  (Read 1502 times)

Offline anuswami

  • Newbie
  • *
  • Posts: 20
इतर कविता
« on: September 04, 2014, 06:57:10 PM »
**********खरच सांगतू**********


खरच सांगतू मास्तर
                     तुमची लीला अगाध हाय
जिंदगानित माझ्या किती बी झाल 'सर'
                   तरी 'मास्तर' म्हणून तुमची येगळीच वळीख हायपोरं बिघडीत चालल्याती म्हन्ताना
            'सर' लोकं आजची थोड दुर्लक्षच करत्याती
वादाला कशाले तोंड घालायच मनून
             सवताच्याच मनाला धीर देत्यातीज्ञानाच भांडार कुठ आटलय का????
              पर घेनाऱ्याची झोळीच फाटकी हाय
कशी जाणीव व्हत नाय पोराला
              राबून मरत्याती आपला बाप अन माय
देश सुधराला भरपूर आज
               अन शिक्षणाच्या मोकळ्या झाल्या वाटा
शिकायच नसल्यावर पोरास्नी
               कशाला पायजे कॉप्याचा आटापिटा
जवा जवा ही पोर चुकत्यात ना
               तवा तवा आठीवते तुमच्या हातातली छड़ी
वाटत तुम्ही लावाव दोन फटकं त्यास्नी
                म्हंजी रूळlवर इल त्यांची गाड़ी
आजुनही आठिवत्यात मले ते दिस
               तुमी हक्कानी खायचा आमच्या डब्यातली पोळी
अन आजुनही आठीवते मास्तर
               पंधरा औगुस्ट ची ती लेमन गोळी


खरच.......


खरच सांगतू मास्तर
               तुमची लीला अगाध हाय
जिंदगानित माझ्या किती बी झाल 'सर'
               तरी 'मास्तर' म्हणून तुमची येगळीच वळीख हाय......

कवी  - अनिकेत स्वामी,      अकलूज
९५५२०३०८२८

Marathi Kavita : मराठी कविता