Author Topic: एका तुझ्या हाय करण्यानं  (Read 1933 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
एका तुझ्या हाय करण्यानं
« on: September 12, 2014, 05:36:18 PM »
एका तुझ्या हाय करण्यानं
जीव किती सुखावतो
हृदयाच्या अवकाशात
पारव्यागत घुमत राहतो

तुला उगा वाटतं कि मी
आता आताच इथं आलो
जाता जाता तुला कुठतरी
सहज रस्त्यात भेटलो

पण तुला कसे कळावं मी     
किती प्रहर इथं थांबलो   
तुझ्या दोन शब्दासाठीच
रान जीवाचं करून आलो

तू पुढे गेल्यावरही माझे
पाय तिथून उचलत नाही
त्या हाय ला बाय करणे
खरच मला जमत नाही

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: September 14, 2014, 05:37:53 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता