Author Topic: सोबती  (Read 2001 times)

Offline Amit K

  • Newbie
  • *
  • Posts: 22
  • Gender: Male
सोबती
« on: September 13, 2014, 01:39:54 PM »
तुझं ते हासण , तुझं ते गोड गालातल  लाजणं , तुझं हळुवार  ते रुसण , कसा विसरू  ग मनातनं  ?
तुझे ते  चीटूर पिटूर चुटकुले आल्यवर सांगण  ,न एकले कि ओरडणं , ते  अवज चढऊन ते परत  बोलण ,  कसा विसरू  ग कानातन  ?
तुझे त्या पाणावलेल्या डोळयात शब्द लपवणं  , न समजताच इशारा करून दाखवण ,तुझं ते न सांगताच हुंदके देऊन रडणं  , कसा विसरू ग डोळ्यतन ?
तुझं ते  भरवण , न एकले कि मस्करीत मारण , हळूच येउन परत ते मला  जोडण
कसे  सोडू ग ते  क्षण हातातन ?
तुझे त्या  नेहमी सोबत असणऱ्या , क्षणा-क्षणाला येणाऱ्या आठवणी कश्या पुसू ग हृध्यातन ??
कसा विसरू  ग ……. कसा विसरू  ग  ………………  ?


Amit
« Last Edit: July 15, 2017, 06:57:05 PM by Amit K »

Marathi Kavita : मराठी कविता