Author Topic: तो असा यावा ......  (Read 1661 times)

Offline durga

  • Newbie
  • *
  • Posts: 23
तो असा यावा ......
« on: October 05, 2014, 01:28:19 PM »
गारवा बनुन तो आयुष्यात यावा
सुखाची बरसात घेउन तो यावा
पाकळ्यांची आस आहे मला
पारिजातका चा सडा बनुन तो यावा
चालेल रस्ता काटयाचा ज़ेव्हा
सोडून त्याने त्याची प़ाउलवाट यावी
बुडता बुडता किनारा गवसवा मला
होऊन माझा आधार लाट तो यावा
आसवात असेल कधी मी चिंब भिजलेली
मेघातुन बरसात घेउन तो यावा
आजवर या कुट्ट काळोखात जगले
प्रकाश होउन घरी सांजवतिचा दीवा बनुन तो यावा
आसवात कधी आभाळ पाहील नाही
उधळून चादंण्यात चादंरात बनुन तो यावा
मी एक निवडूंग वाळवटांतील एकटी
होऊन हिरवळ या श्रावणात तो येईल..♥♥

              दुर्गा
        9730246654

Marathi Kavita : मराठी कविता