Author Topic: हरकत नसेल तुझी तर..  (Read 4398 times)

Offline सुमित

  • Newbie
  • *
  • Posts: 25
हरकत नसेल तुझी तर..
« on: October 09, 2014, 12:38:33 AM »
हरकत नसेल तुझी तर एक चूक करू का ?
हरकत नसेल तुझी तर..

लागतील तुला उन्हाच्या झळा
एक नोटबुक चेहऱ्याआड धरू का ?
हरकत नसेल तुझी तर..

भिजशील अचानक पावसात
छत्री डोक्यावर तुझ्या धरू का ?
हरकत नसेल तुझी तर..

थरथरशील कडाक्याच्या थंडीत
स्वेटर खांद्यावर तुझ्या ठेऊ का ?
हरकत नसेल तुझी तर..

सोडशील काळेशार केस मोकळे
अबोली वा मोगरा त्यावर माळू का ?
हरकत नसेल तुझी तर..

भेटशील एकटी भर रस्त्यात
एक गुलाब तुजसमोर धरू का ?
हरकत नसेल तुझी तर..

हसशील लपून छपून गालात
लाजण्याला तुझ्या होकार समजू का ?
हरकत नसेल तुझी तर..

सुमित 9867686957..

Marathi Kavita : मराठी कविता


Gopichand Walkoli

  • Guest
Re: हरकत नसेल तुझी तर..
« Reply #1 on: October 14, 2014, 07:56:47 AM »
Sumit,
     Chhan kavita aahe.  Ashach kavita karat raha.

Offline सुमित

  • Newbie
  • *
  • Posts: 25
Re: हरकत नसेल तुझी तर..
« Reply #2 on: October 14, 2014, 10:01:08 PM »
प्रयत्न नक्की करेन• धन्यवाद ---

prashant divekar

  • Guest
Re: हरकत नसेल तुझी तर..
« Reply #3 on: October 30, 2014, 07:23:15 AM »
Khup chaan aahe kavita..pudhil vatchalis subhechaa..

Nikki

  • Guest
Re: हरकत नसेल तुझी तर..
« Reply #4 on: October 30, 2014, 04:23:36 PM »
kharch khup sundar ..khup chhan..mastch... :-)

Nikki

  • Guest
Re: हरकत नसेल तुझी तर..
« Reply #5 on: October 30, 2014, 04:24:38 PM »
kharch khup sundar ..khup chhan..mastch..