Author Topic: मैत्री  (Read 1962 times)

Offline Shraddha R. Chandangir

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 346
  • Gender: Female
मैत्री
« on: October 09, 2014, 01:04:54 AM »
क्षण हळवे वाळूपरी नीसटू लागले क्षणातच....
भावनांचे या भास ऊरूनी वीरू लागले
मनातच.....

हरवलेल्या वाटेवरची चीमणीपाखरं
मैत्रीच्या घरट्यात स्थीरावली होती,
पंखात आज बळ येऊनी उडू लागले क्षणातच....

अनोळखी होते शब्द जरी, मैत्रीच्या आपलेपणाने घातली साद....
काळ बदलूनी काळाच्या ओघात, ही हीतगूज
ही ूहरवेल क्षणातच....

दूख त्याचे मज वाटे माझे, गरज
सांगण्याची भासली नाही कधी...
आयूष्यभर सू:ख-दूखा:चे सहभागी असू, आज
आश्वासनही देऊ लागलो क्षणातच....

वळून बघता मैत्री दीसली, समोर बघीतले
तेव्हा स्वप्ने हसली....
स्वप्नाच्यी दीशेने वाट चालू लागलो,
तेव्हा वाटाही दूभंगल्या क्षणातच......

-SHRADDHA

Marathi Kavita : मराठी कविता