Author Topic: तुझ्या हास्याचे तुषार ...  (Read 1445 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
तुझ्या हास्याचे तुषार ...
« on: October 20, 2014, 11:49:48 PM »

तू थकलेल्या मनाने
डोळ्यात सांज ओढून
दु:खाच्या काठावरती
जेव्हा असते बसून
लाख वेळा मनी माझ्या
विचार येती दाटून
द्यावा तुजला आधार
केवळ तुझा होवून
तू हसावे झऱ्यागत
मुग्धपणे खळाळून
तुझ्या हास्याचे तुषार
अन मी घ्यावे झेलून

 विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: October 21, 2014, 10:18:34 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता