Author Topic: माझी आजी  (Read 3116 times)

Offline Sachin01 More

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 204
  • Gender: Male
माझी आजी
« on: November 04, 2014, 06:19:48 PM »
सुरकुत्या गालाची
म्हातारी माझी आजी,
अजुनही गोष्ट सांगायला होती राजी,

गडकर्याच्या नाटकापेक्शा तिचा तालई खास

तिच्या गाण्यामध्ये होतो साहित्याचा भास,

पांढर्या केसांचा भांग दिसतो मस्त

पाहुन तिला मनात प्रश्न पडे,

तिच्या चैनी आणि आवडी किती स्वस्त...

Marathi Kavita : मराठी कविता