Author Topic: एक क्षण तुझ्या माझ्या प्रेमाचा ..............  (Read 3055 times)

Offline Radha Phulwade

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 64
  • Gender: Female
आयुष्यात सगळे क्षण आठवणीत
राहतात अस नाही पण काही
विसरता पण येत नाहीत
            त्यातलाच  एक क्षण
            तुझ्या माझ्या प्रेमाचा 
            आपल्या स्वप्नांचा …………
 एक स्वप्न ……
चांदण्याच्या गावी राहण्याचं
जादूच्या नगरीतील परी राजकुमाराच
दारात बांधलेल्या इंद्रधनुच...
न प्राजक्ताच्या सड्याच ....
      स्वप्न तुझं न माझं …………………
       कधीही न संपणाऱ्या प्रेमाचं ……………
                 प्रत्येकाच्या आयुष्यात असंच
                 एक स्वप्न असतं 
                   जे तुमच्याही आयुष्यात  असेल ...........
       स्वप्न तुमचं  न तिचं…….
                                         - राधा   
                             

Marathi Kavita : मराठी कविता


Mandar Gadkari

  • Guest
fantastic Radha ji...khup chan :)