Author Topic: सर्वस्व देणे  (Read 1072 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
सर्वस्व देणे
« on: November 16, 2014, 10:50:03 PM »


असो नसो नाव काही
ते नाते एक असते
शब्द अर्था वाचूनही
ते गाणे एक फुलते 
 
मागणे नसते जरी 
आर्त उरात दाटते
मेघांचे धरतीवरी
ते कोसळणे असते

ती शामला निरागस
ग्रीष्मात म्लानसी होते
तिज पाहुनी तयाचे   
घन मन हेलावते
 
ते प्रेम असले तरी
ते नाव तया नसते
कुणास्तव कुणाचे ते
सर्वस्व देणे असते

विक्रांत प्रभाकर


« Last Edit: November 18, 2014, 09:22:01 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता