Author Topic: तुझ्यामध्ये माझेपण  (Read 2046 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
तुझ्यामध्ये माझेपण
« on: November 17, 2014, 08:31:33 PM »
तूच माझे दु;ख आहे
चांदण्यात पेटलेले
तूच माझे सुख आहे
आकाशाला भिडलेले ||

तुझ्यामुळे अस्तित्व हे
मुक्त असे आकारले
तझ्या विना होईल ते
शून्य सारे भांबावले ||

तुझ्यामध्ये माझेपण 
काठोकाठ सामावले 
पेटलेल्या धुनीतील
जणू काही आग झाले ||

जगण्याचा अर्थ तूच
मरण्याला सार्थ कर
तेवणारा दीप स्निग्ध
मला तुझी वात कर ||

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: November 18, 2014, 09:22:23 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता