Author Topic: तू फक्त प्रेम कर  (Read 1772 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
तू फक्त प्रेम कर
« on: November 19, 2014, 07:30:00 PM »
वेडी आशा बाळगत
स्वप्न सोनेरी पाहत
तू फक्त प्रेम कर
प्रेमासाठी प्रेम कर
 
जन्मभर भटकू नकोस
वारा खुळा होवू नकोस
जीव जडव असा कुणावर 
सारे काही लाव पणावर

फक्त तिचा विचार कर
तिच्याशीच मैत्री कर
उगा लांबवर राहू नको
मनात मांडे खाऊ नको 
शब्दामधून शब्दावाचून
तिला येवू देत प्रेम कळून

प्रेम नको फक्त चेहऱ्यावर 
आत्म्यावरही प्रेम कर
आत्मा वगैरे ना कळले तर
प्रेम कर तिच्या मनावर
मन म्हणजे गुणावगुण
स्वीकार सारा मनापासून
   
अन कदाचित कळल्यावाचून
प्रेम बीज जर गेले मरून
दुख जपून मनात ठेवून
जा शोध जा नवी जमीन
पुन्हा पेर पाणी घाल
धीर धर जावू दे काळ
अलगद प्रेम येता रुजून
जीवापाड ठेव जपून

तिथे घाई चालत नाही
अरे तो बाजार नाही
सुरामध्ये भिजल्यावाचून 
गाणे कसे येईल कळून
जेव्हा तुला प्रेम मिळेल
जन्म खराखुरा कळेल
   

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: November 20, 2014, 11:27:13 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता