Author Topic: तुझं नि माझं नातं स्वप्नांच्या पलीकडच............  (Read 2140 times)

Offline Radha Phulwade

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 63
  • Gender: Female


तुझं नि माझं नातं
आळवावरच्या पाण्यासारख
एकमेकासोबत सुंदर दिसणारं
पण एकजीव न होणारं
क्षणाच्या भेटीतही खूप आनंदवणार............ 
           प्रेमाची ओढ न भेटण्याची आस…
           जशी लाट किनाऱ्याला  भेटून जाते
           किनाऱ्याला ही वाटत कि
           लाटेला सामावून घ्यावं.............
तुझं नि माझं नातं
स्वप्नांच्या पलीकडच न
सत्याच्या अलीकडच
कधीच न तुटण्यासाठी
न बिखरण्यासाठी...........
         हो,असंच आपलं नातं असाव
        मी गावे तू गुणगुणाव
        भावनांना असेच जपाव............

                                         - राधा फुलवडे