Author Topic: सोबत नसतेस तेव्हा  (Read 2077 times)

Offline Sachin01 More

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 204
  • Gender: Male
सोबत नसतेस तेव्हा
« on: November 20, 2014, 02:23:28 PM »
तु सोबत नसतानाही होतो मला तुझा भास,
पण तुझ्याशिवाय कशाचाच वाटत नाही ध्यास,
फक्त तु हवी सोबत हाच असतो हट्टहास..
तु सोबत नसताना सखे या ढगालाही करमत नाही,
उगाच इकडुन-तिकडे धावत शोधत निष्फळ काही.
तु सोबत नसताना कळ्यांनाही खुलायच नसतं,
तुझ्या अनुपस्थितीत त्यांना कुठे भान असतं.......

Marathi Kavita : मराठी कविता