Author Topic: अधूरे स्वप्न ...  (Read 1716 times)

Offline durga

  • Newbie
  • *
  • Posts: 23
अधूरे स्वप्न ...
« on: November 27, 2014, 07:03:48 PM »
जीवनाच्या वाटेवर
अनोळखी चेहऱ्यांची माणसे इथे
वेडी मी शोधते तुला
दिसशील का कुठे
तुझ्याविना सारे क्षण माझे रिते रिते
तुझ्याविना जिणे आता मज नकोसे वाटे

अल्लड वारा रुणझुणती हाक तुझी
सळसळत्या रानातल्या फुलाचा गंध तुझा
चहूकडे तुझ्या आठवनिचे कवडसे शिपडले
क्षण जे आपण जगलो ते वेडे पिसे
तुझ्या रंगात रंगून जावे
मिठीत रेशमाच्या तुझ्या गुंतून जावे

नको वाटे हे जीवन आता
कुठे वाळवंटात शोधू मी तुला
आता वाट पानाहन्यचि झाली ही परिसीमा
नाही अर्थ जगण्यास वाटते
इंद्रधनुष्य परि विरुन गेलास
स्वप्नाचे मोकळे आभाळ हे
माझ्या हातात सोडूनी गेलास

          दुर्गा वाड़ीकर्

Marathi Kavita : मराठी कविता