Author Topic: तिने सजावे  (Read 1429 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
तिने सजावे
« on: November 30, 2014, 12:23:36 PM »


तिचे निग्रही बंद अधर
प्रतिक्रिया वा ना उत्तर 
हिरमुसलेले उदास डोळे
मावळलेले हास्य कोवळे
कुणास ठावूक काय घडले
इंद्रधनुचे रंग का विटले
तिचे अवघे दु:ख आतले
हवे मला जर घेता आले
तिने सजावे मुक्त हसावे
रान पाखरू होत गावे 
प्रभू एवढे असे मागणे
मिटो काजळी उणे दुणे

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: November 30, 2014, 01:25:17 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता