Author Topic: आठवलं मला काल......  (Read 1918 times)

Offline Aishu

  • Newbie
  • *
  • Posts: 32
आठवलं मला काल......
« on: December 06, 2014, 11:08:18 PM »
आठवलं मला काल......
तुझ्या मिठीतला तो गोडवा
आपल्या आपलेपणाचा तो स्पर्श
तुझ माझ्यासाठीच ते खोट हसणं
तुझ माझ्यावर खोट खोट ते रुसणं

आठवलं मला काल......
तुझं चोरून मला भेटायला येणं
तुझ्या कार ने घेऊन ते फिरणं
रुबाबदारपणाने तुझ ते राहणं
तुझ्या हातात हात माझा ऐटीत घेऊन फिरणं

आठवलं मला काल.....
काट्यातून ते फुल तु माझ्यासाठी तोडून आणणं
देवाकडे सतत माझ्यासाठी प्रार्थना करणं
तासन तास तुझ माझ्यासाठी वाट  पाहत राहणं
माझ्यासाठी तुझं ते झुरणं

आठवलं मला काल....
तुझं अचानक मला सोडून ते जाणं
तुझं माझ्यासोबत आता कधीच नसण
माझं तुझ्या प्रेमात उगाच ते फसणं
आठवणीत मग तुझ्याच मी जळत ते बसण.....

AISHWARYA SONAVANE
               .MUMBAI.

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Shubham Vhaval

  • Newbie
  • *
  • Posts: 19
  • Gender: Male
Re: आठवलं मला काल......
« Reply #1 on: December 06, 2014, 11:22:16 PM »
ह्रदयस्पर्शी...

Jitendra kumar chavhan

  • Guest
Re: आठवलं मला काल......
« Reply #2 on: December 07, 2014, 09:21:42 AM »
आठवलं मला काल......
तुझ्या मिठीतला तो गोडवा
आपल्या आपलेपणाचा तो स्पर्श
तुझ माझ्यासाठीच ते खोट हसणं
तुझ माझ्यावर खोट खोट ते रुसणं

आठवलं मला काल......
तुझं चोरून मला भेटायला येणं
तुझ्या कार ने घेऊन ते फिरणं
रुबाबदारपणाने तुझ ते राहणं
तुझ्या हातात हात माझा ऐटीत घेऊन फिरणं

आठवलं मला काल.....
काट्यातून ते फुल तु माझ्यासाठी तोडून आणणं
देवाकडे सतत माझ्यासाठी प्रार्थना करणं
तासन तास तुझ माझ्यासाठी वाट  पाहत राहणं
माझ्यासाठी तुझं ते झुरणं

आठवलं मला काल....
तुझं अचानक मला सोडून ते जाणं
तुझं माझ्यासोबत आता कधीच नसण
माझं तुझ्या प्रेमात उगाच ते फसणं
आठवणीत मग तुझ्याच मी जळत ते बसण.....

Jitu Chavhan

Jitendra kumar chavhan

  • Guest
Re: आठवलं मला काल......
« Reply #3 on: December 07, 2014, 09:24:37 AM »
आठवलं मला काल......
तुझ्या मिठीतला तो गोडवा
आपल्या आपलेपणाचा तो स्पर्श
तुझ माझ्यासाठीच ते खोट हसणं
तुझ माझ्यावर खोट खोट ते रुसणं

आठवलं मला काल......
तुझं चोरून मला भेटायला येणं
तुझ्या कार ने घेऊन ते फिरणं
रुबाबदारपणाने तुझ ते राहणं
तुझ्या हातात हात माझा ऐटीत घेऊन फिरणं

आठवलं मला काल.....
काट्यातून ते फुल तु माझ्यासाठी तोडून आणणं
देवाकडे सतत माझ्यासाठी प्रार्थना करणं
तासन तास तुझ माझ्यासाठी वाट  पाहत राहणं
माझ्यासाठी तुझं ते झुरणं

आठवलं मला काल....
तुझं अचानक मला सोडून ते जाणं
तुझं माझ्यासोबत आता कधीच नसण
माझं तुझ्या प्रेमात उगाच ते फसणं
आठवणीत मग तुझ्याच मी जळत ते बसण.....

Jitu Chavhan

sunil kahar

  • Guest
Re: आठवलं मला काल......
« Reply #4 on: December 08, 2014, 01:27:50 PM »
hi
ashu
kharch
yr jevadd bolav tevadd kami ahe
kiti chan chan kavita kartes gh tu
gret yr
kharch ash prem pan koni karat ka
mi nai kelay kadhi mhanun vichartoy