Author Topic: रंगवून रात गेली....  (Read 1541 times)

Offline AKSHAY BHALGAT

  • Newbie
  • *
  • Posts: 18
रंगवून रात गेली....
« on: January 06, 2015, 02:08:55 PM »
गाण्याच्या ओळी :-
उसवून श्वास माझा , फसवून रात गेली ….
मिटले चुकून डोळे , हरवून रात गेली ….

च्या पुढे …. MY  One

ओठांवरी स्पर्श तिचा , भासवून रात गेली ….
पहिले स्वप्न मी अन , रंगवून रात गेली ….

Marathi Kavita : मराठी कविता