Author Topic: अन पुन्हा एकदा तुझ्या प्रेमाचा पाऊस माझ्यावर पडावा…………  (Read 1422 times)

Offline Radha Phulwade

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 64
  • Gender: Female
 तुझ्या माझ्या प्रेमाचे रंगच निराळे
आठवतात का रे तुला आपल्या प्रेमाचे पावसाळे ............
          पहिल्या धुंद पावसातली
          आपली ती भेट
          शहारल्यासारखं  होत मला
          आठवलं कि थेट.............
 दिलं होत मला तू
 लाल गुलाबाचं फुल
कशी पडेल रे त्या
सुगंधी क्षणांची भूल………
             स्पर्शाने तुझ्या
             मनी उठले होते तरंग
             त्यापुढे फिके पडले होते
             इंद्रधनू  सप्तरंग ............
तुला पुन्हा एकदा
भेटण्याची आहे आस
तो पाऊस खरंच
 होताच खूप खास …………
            सुगंध आपल्या प्रेमाचा पुन्हा एकदा मातीतून  यावा
            अन पुन्हा एकदा तुझ्या प्रेमाचा पाऊस माझ्यावर पडावा…………….

                                                                     - राधा

« Last Edit: February 06, 2015, 04:49:55 PM by Radha Phulwade »