Author Topic: मी तूजावी न.....  (Read 1367 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
मी तूजावी न.....
« on: February 12, 2015, 05:35:40 AM »
मी तूजावी न.....<br>
मी तूजावी न काय करू

राणी मी जगू  का मरू

तू पाहशील वाट माझी

मी पाहतोय वाठ तूझी.

वाठ  तूझी.. ........

 मी तूला समजावलो  की

राणी मी तूला बोलो की

 ओळखून घेना  मला

तूझा वीन कोन मला

हो कोन मला.........

माझ्या  मनानी आइकलया

तूझा मनाचे  गोष्ट

तूच  आहे  प्राण माझे

हो प्राण माझे......

              बबलु  पिस्के

           मो.9623567737

                उमरगा

Marathi Kavita : मराठी कविता