Author Topic: मन आनंद  (Read 1131 times)

Offline Aniket pawar1

  • Newbie
  • *
  • Posts: 13
  • Gender: Male
मन आनंद
« on: February 18, 2015, 08:36:28 AM »
***  ग नाम तुझे
लाघवासारिखी तुझी ग वाणी
तुझ सारखी ग प्रियतमे मज न सापडे कोणी
तुझ्या या रंगात रंगुणी, या गंधात मोहुनी वेड लागे ग मज सजणी
हरिणी सारिखे डोळे तुझे मृगनयनी
विहरती,मोहती मन स्वछंद
हास्य असे सुवदनाचे
की वाटे चापेकळी उमले
लाघव वाणीने संपन असे ओठ तुझे
देठची फुलल्या पारिजातकाचे
गाल जणु गुलाब पाकळी
स्मित हस्यात तजवर येई खळी

Marathi Kavita : मराठी कविता