Author Topic: एक तरफी प्रेम माझे....  (Read 1583 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
एक तरफी प्रेम माझे....
« on: February 20, 2015, 09:01:03 PM »
एक तरफी  प्रेम....

एक तरफी  प्रेम माझे....
आज तरी तुला कळेल का

तुझ्या मनाचे  मार्ग
माझ्या कडे वळेल का
माझा मनात तूच राणी
तुझा मनात मीच का

एक तरफी  प्रेम माझे ....
आज तरी तुला कळेल का

तू कॉलेजला  आसतना
गालातल्या  गालात  हसताना
वेड  मजला  लावताना
तुला ते प्रेम होते कळाले का

एक तरफी  प्रेम माझे ....
आज तरी तुला कळेल का

एकीकडे तू दुसऱ्याशी बोलायची
मजला  तू फारच सतवायची
मी तुज  समोर  आल्यावर
नजरा  तू झुकवायची

एक तरफी  प्रेम माझे....
आज तरी तुला कळेल का

तुला  कोणी  घेवून  फिरताना
तू  त्याच्या वर  हसताना
मी  तुला  मुक्यान  बगताना
ओळखून  घेशील  का तू मला

एक तरफी  प्रेम माझे....
आज तरी तुला कळेल का


                               कवी
                              प्रेम वेडा
                          बबलु  पिस्के
                         9623567737
                              उमरगा

Marathi Kavita : मराठी कविता