Author Topic: नात हे नात असतं ….  (Read 1727 times)

Offline shubhy02

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
नात हे नात असतं ….
« on: February 25, 2015, 11:13:58 PM »
नात हे नात असतं
एग्रीमेंट वरती होत नसतं
जस आमच तुमचं
तसच इतरांचंही जरा सेमच असतं
तर कधी कधी थोडं  डीफ्रंटही असतं
पण नात  हे नात असतं
एग्रीमेंट वरती मुळीच टिकत नसतं

एकाने ताणल तर दुसऱ्याने सैल सोडायचं असतं
दुसर्याने ताणल  तरी पहिल्याने अलगद पकडायचं असतं
कितीही काही झाला तरी एकत्र जोडून ठेवायचं असतं
त्यासाठी आधी मनातल्या इगोला तोडायचं असतं
कारण नात हे नात असतं
केवळ एग्रीमेंट वर टिकत नसतं

तुटायला आल तरी तुटू द्यायचं नसतं
कोणी जोडायला आला तर त्याला रुसू द्यायचं  नसतं
फुलावरल्या फुलपाखरा सारखं ,
तळहातावरच्या गुलाबी पाकळीगत
दवाबिंदुला जपायचं असतं
कारण ,नात हे नात असतं
नुसतं एग्रीमेंट वर सरत नसतं

आईच्या कुशिमधल इवलूस बाळ असतं
खिल्खिळून हसतं ,रमत असतं ,
तर कधी हट्टाला ही पेटलेलं असतं
खट्याळ कारट्या सारखं जरा कधी तरी लाडावलेलं असतं
त्याला प्रेमाने गोंजारून हृदयाशी कवटाळायचं असतं
कारण ,नात हे नात असतं
एग्रीमेंट करून संपत  नसतं
ते आपल्या हयातीनंतर ही चिरंजीवी असतं …
नात हे नात असतं ….


                                                   Author:
                                                     शुभम शेट्ये ,
                                                     स्वताःच  स्वतःशी ..
                                                     

Marathi Kavita : मराठी कविता