Author Topic: मी भामटा नाहि ग..  (Read 1369 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
मी भामटा नाहि ग..
« on: March 01, 2015, 08:35:55 AM »
मी भामटा  नाही ग

मी भामटा  नाही ग
तरीही ही चूक झाली  ग
ही चूक मला न कळली
पण तुला फार रुतली  ग

मी भामटा  नाहि  ग
जर हे  मला  कळाले  आसते ग
तर मन तुझे जळले नसते ग
ही चूक आहे आसे करने
हे मला कळाले नसते ग

मी भामटा नाही ग
चूक चुकून झाली
चुकीला हया  पोटात
ठेव  की ग
मनातला राग काडून
माफ मला करना ग
                               कवी
                          बबलु  पिस्के

Marathi Kavita : मराठी कविता


मैना

  • Guest
Re: मी भामटा नाहि ग..
« Reply #1 on: March 09, 2015, 11:13:46 AM »
कवी बबलु  पिस्के,

वाचून काव्य तुमचे माझी छाती धसके