Author Topic: तुझा गैरसमज...  (Read 2662 times)

Offline shailesh@26b

  • Newbie
  • *
  • Posts: 33
  • Gender: Male
तुझा गैरसमज...
« on: March 02, 2015, 09:10:49 PM »
तुझा गैरसमज...

तु असशील जरी रूपाची राणी
स्वतःला समजतेस खुप शहाणी

प्रेमाची किंमत काय जाणतेस
गमवावे लागते खुपकाही.. माणतेस

प्रेमात रूबाबाचा तोरा नसावा
साधेपणा, समजपणा असावा

प्रियसी न बोलता खुप काही सांगते
पण तु तर सर्व काही मागतेस

सोड हा तुझा गैरसमज
तु स्वतःला थोडं समज

रहाशील ह्या गर्दीतही एकटी
नसणार कोणी तुझ्या सोबती

मला भेटेल  कोणी वेडी असणारी
पण मनापासून जाणणारी

®                        -शैलेश बोराटे(ठाणे)
                              7718083311...


Marathi Kavita : मराठी कविता


prashant morkar

  • Guest
Re: तुझा गैरसमज...
« Reply #1 on: March 08, 2015, 11:41:29 AM »
nise poam

Offline shailesh@26b

  • Newbie
  • *
  • Posts: 33
  • Gender: Male
Re: तुझा गैरसमज...
« Reply #2 on: March 08, 2015, 10:55:03 PM »
Tx prashantji