Author Topic: तू आत्ता आहेस माझा  (Read 1161 times)

Offline poonam94

  • Newbie
  • *
  • Posts: 3
  • Gender: Female
तू आत्ता आहेस माझा
« on: March 03, 2015, 05:14:52 PM »
                          नकोय मला आत्ता
                        नुस्ता म्हनुन काय उपयोग
                        कधि वाटलच नाहि मला
                        तू  आहेस माझा
                        म्हनुन्च आत्ता
                        नाहिएस तु माझा .....
           
                              नकोय मला आत्ता
                         वरुन बोललेल खर नसत रे
                          माझ मन कधिच जानल नहिस   
                         म्हनुन्च आत्ता
                         नाहिएस तु माझा ......

                               नकोय मला आत्ता
                          सगळ सान्गितल मह्नुन
                           बोलुन दाखवलस अस
                           म्हनुन्च आत्ता
                          नाहिएस तु माझा.....

                             
                              नकोय मला आत्ता
                          कशी राहु सोबत तुझ्या
                           मनाला मारुन माझ्या
                            म्हनुन्च आत्ता
                          नाहिएस तु माझा....

                       
                             नकोय मला आत्ता
                         का ओढ जानवते मनाला
                         सोडून जानार नहिए मी तुला
                          वेडू आहेस माझा
                          म्हनुन्च आत्ता
                          कायमसाठि तु आहेस माझा :)
« Last Edit: March 03, 2015, 05:18:48 PM by poonam94 »

Marathi Kavita : मराठी कविता