Author Topic: आज  राणी  मला  तुझा वीन  जगायचं  (Read 986 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 133

आज  राणी  मला  तुझा वीन  जगायचं


आज  राणी  मला  तुझा वीन  जगायचं
विरहाचे  घोट  क्षनो  क्षण  पेयाच
सपनात तुझे हे रूप सजवायच
प्रतेक क्षण तुझ्या मीठीत घालायच

आज  राणी  मला  तुझा वीन  जगायचं
काही ना बोलता तुला सांगायच
ह्र्दयात तुझ्या मला ग रहायच
तुझा या  केसांशी  मला  ग खेळायाच
 तुझ्या होठातील शब्द मला  बनायच

आज  राणी  मला  तुझा वीन  जगायचं
तुझ्याच  ग  सोबत माझ  जीवन  समपवायच
मनास ग हया तुझ्या मनासी मिळवायाच
तुझ्याच ग सोबत हे  जग जिंकायच
मला ग  वेडे  तुझ्या  प्रेमात जगायच

                                     कवी
                               बबलु  पिस्के
                             9623567737
                                    उमरगा