Author Topic: पण प्रिये आठवणीत सदा राहशील तू माझ्या...  (Read 1170 times)

Offline hrishi gaikwad

  • Newbie
  • *
  • Posts: 35
  • Gender: Male
  • अनुभवातून सर्व कही शिकता येते...
    • hrishigaikwad.blogspot.in
तिला ही आठवण येत असेल माज़ी,
अन रडत ही असेल ना आठवणीत माझ्या...

तिला ही हसवावेसे वाटत असेल ना मला,
अन लाजावेसे ही वाटत असेल ना प्रेमात माझ्या...

तिच्या स्वप्नांत ही येत असेल ना मी,
अन स्वप्नात ही यावेसे वाटत असेल ना माझ्या...

तिला ही पहावेसे वाटत असेल ना मला,
अन डोळ्यांत माझ्या सामावावेसे देखील वाटत असेल...

तिला ही फिरावेसे वाटत असेल ना,
अन फिरता फिरता सहवासात हरवावे से ही वाटत असेल ना माझ्या...

तिला ही खूप काही सांगायचे असेल ना मला,
खूप बडबड करुण निजावेसे ही वाटत असेल ना कुशीत माझ्या...

तिला ही आनंदाने जगावेसे वाटत असेल ना,
अन हे जीवन सरवावेसे ही वाटत असेल ना सोबती माझ्या...

तिला ही मन आहे
हृदयातील भावना ही आहे तिला...

मग का नाही अनुभवले
ते क्षण मझ्यासवे...

असो
पण प्रिये आठवणीत सदा राहशील तू माझ्या...
« Last Edit: March 13, 2015, 10:55:31 AM by hrishigaikawd418@gmail.co »