Author Topic:    ••••••इग्नोर••••••  (Read 812 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
   ••••••इग्नोर••••••
« on: March 14, 2015, 09:40:30 PM »
   ••••••इग्नोर••••••

इग्नोर तू का  मला करायची
माझा मनाला तू  फार छळाची
वेढ तू मला आसा  का लावायची
सांग तू मजला इग्नोर का करायची

माझ्या या जीवनास तूच का हारलीस
माझ्या पासून तू दूर का गेलीस
मला हेतु प्रेमाचे छंद का लावलीस
सांग तू मला इग्नोर का केलीस

मनात हे आसे तुझे रूप ग राणी
तुझा विन ही आधुरी ग कहानी
तुझा आठवणीत गातो मी गाणी
आता तरी इग्नोर करू नकोस राणी 

तू इग्नोर मला केलीस तरी
मी तुझ्या समोर येतो की ग
तूला हासवन्या साठी
मी विधुशक ही होतो की ग

तू इग्नोर केल्या मुळे मी
स्वताला छळलो की ग
मनाला या जाळलो की ग
इग्नोर मला करू नको  की ग
इग्नोर मला करू नको की ग
           
                                      कवी
                                 बबलु पिस्के
                              9623567737
« Last Edit: March 14, 2015, 09:42:53 PM by dattarajp »

Marathi Kavita : मराठी कविता