Author Topic: पाहता तुला......  (Read 1528 times)

Offline Bêing Abhishêk

  • Newbie
  • *
  • Posts: 14
पाहता तुला......
« on: April 01, 2015, 10:29:14 PM »
पाहता तुला,
हृदय धडधडते साजणी !
पाहता तुला,
क्षणभरही न लवते पापणी !
पाहता तुला,
वाटे तुच माझी चांदणी !
पाहता तुला,
बेधुंद होई मी क्षणोक्षणी !
सांग ना मला,
मग होशील तुमाझी राणी ?? :*

Marathi Kavita : मराठी कविता