Author Topic: माझ कोण ग ....  (Read 1051 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
माझ कोण ग ....
« on: April 02, 2015, 02:15:27 PM »
माझ कोण ग ....

माझ कोण ग ....
तुझ्या वासुन
ओळखून जरा
मला घेणा ग ....

क्षणभर  तरी
मजला राणी ....
तू मीठत आज
मला घेना ग ....

बग वेळ ही
आज चालली ग....
तुझ्यावासुन ती
मला छळली ग ....

बगना जरा ....
मन बावरा ....
तुझ्याकडे हा
का धावला ....

का आसच
हे घडतय ....
मन वेड  का
आज रडतय ....

माझ कोण ग ....
तुझ्या वासुन
ओळखून जरा
मला घेणा ग ....

                               कवी
                          बबलु पिस्के
                        9623567737

Marathi Kavita : मराठी कविता