Author Topic: -- तुझी कमी --  (Read 1348 times)

Offline SHASHIKANT SHANDILE

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 349
  • Gender: Male
  • शशिकांत शांडिले, नागपुर
-- तुझी कमी --
« on: April 15, 2015, 05:50:40 PM »
काय करीन तुझी कमी भासेल जेव्हा?

हृदय देऊन माझं फक्त प्रेमच केलं तुला
मी सरस्व देऊनही का छळले तू मला
काय चुकलं माझं अनाडी होती खेळात
कळलं शरीराला असतं मोल प्रेमात
काय करीन तुझी कमी भासेल जेव्हा?

मीच वेळी वाहली खोट्या प्रेमाच्या भरात
जीवनखेळ मांडला लग्नाचा आश्वासनात
निशाणी सोडून गेला तू माझ्या कोवळ्या पदरी
बापाच्या नावावीण देईल कोण त्याला मानपद्वी
काय करीन तुझी कमी भासेल जेव्हा?

जगेनही कशीबशी दगड खात लोकांचे
कसे पाहीन त्याला मी एकटे रडतांना
ये परत तुझी गरज सदैवं भासेल आम्हाला
तूच सारथी सदैवं हवा मानाने जगण्याला
काय करीन तुझी कमी भासेल जेव्हा?

शशिकांत शांडीले (SD), नागपूर
दूरध्वनी -९९७५९९५४५०
Its Just My Word's

शब्द माझे!

Marathi Kavita : मराठी कविता