Author Topic: एक पाऊस तुझा न माझा ..................  (Read 1144 times)

Offline Radha Phulwade

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 63
  • Gender: Female
एक पाऊस तुझा न माझा
आपल्या चिंब सोबतीचा
झिम्माड पाऊस न  सुसाट वारा
स्पर्शाने तुझ्या माझ्या अंगावरी शहारा……….
                  चिंब मिठीत तुझ्या
                  व्हावे मंन  मोकळे
                  पाहील मिलन ते आपले
                  आभाळ  सावळे …….…
 ओघळे थेंब गालावरी
 स्पर्श तुझा ओठावरी
 वाटते मज ही सारी
 नशाच जादूभरी……….
                         ओला तुझा स्पर्श
                         न  मातीचा वास
                         खरंच  तो पाऊस असेलचं
                         माझ्यासाठी खास………

                                                  - राधा