Author Topic: ...चेहरा...  (Read 1206 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
...चेहरा...
« on: April 19, 2015, 01:58:28 PM »
...चेहरा...

हे मला माहीत आहे.
माझा चेहरा कुणाला
भाळनार नाही.
मनात कुणाच्या ते
घर कधी करणार नाही.

मनास कोण माझ्या
ओळखनार नाही.
कोणाला हे चेहरा
आवडनर नाही.

मी कितीही दाखवलो तरी
मन माझे कोणी वाचणार नाही.
माझा मनातली आग कधी
कुणास दिसणार नाही.

माझे हे आश्रु कोण
पुसनार नाही.
मला प्रेम कधी
कोण करणार नाही.

                कवी-बबलु
             9623567737

Marathi Kavita : मराठी कविता