Author Topic: तू भेटलास  (Read 1796 times)

Offline Ruchita Aglawe

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
तू भेटलास
« on: April 20, 2015, 01:20:19 PM »

तू भेटलास तेव्हापासून
माझ् तुझ्याशी जुळेना
पण तुझ्यावाचून रमेना
ही ओढ मला बेचैन करी
ही अशी कशी माझ्या मनाची गाठ
तुझ्या मनाशी जुळे
म्हणून मी अखंड विचार करीत बसे
तुझ माझ्या जवळ येण मला न खपे
तुझ। माझ्यावरील विश्वास मला धैर्य देई
आनंद देई , प्रेमाची आस देई
माझ तुझ्याशी जुळे तुझ्यावाचून न रमे
मी तूजी तू माझ। आपला हा गोड संवाद
कुणा त्रास न होवो आपल्या जवळीकीने
आपण दूर झ।लो
तुझ। विरह न सहन होई
आता कळे हे आपल काही नसून
निःस्वार्थ निखळ अस प्रेम होत.

Marathi Kavita : मराठी कविता


प्रणाली

  • Guest
Re: तू भेटलास
« Reply #1 on: April 27, 2015, 08:48:32 AM »
निःस्वार्थ निखळ अस प्रेम होत.

माझ्या स्वप्नातला तू मजनू
माझ्या स्वप्नातली मी लैला