Author Topic: वेड तू हे लावायची.....  (Read 1161 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
वेड तू हे लावायची.....
« on: April 25, 2015, 10:53:07 PM »
 
वेड तू हे लावायची.....

वेडा तर मी केव्हाच नव्हतो
वेड तू हे लावायची...
प्रेमाचे हे खेळ तू
माझ्या सोबत खेळायची...

           मनात हया आग होती
           तुला आज मिळन्याची...
           मला भीती वाटत होती
            तुला सोडुन जाण्याची...

तू हासत हासत म्हणायचली
मला घरला जायची...
तू आसे म्हणुन का
मजला फार छळाची...

         तू येणाऱ्या त्या वळणावर
         तू मजला सदा बसवायची...
          मला तू पाहताच का
          मार्ग तुझा वळवायची...

वेडा तर मी केव्हाच नव्हतो
वेड तू हे लावायची...
प्रेमाचे हे खेळ तू
माझ्या सोबत खेळायची...
                           

                           कवी - बबलू
                         9623567737

Marathi Kavita : मराठी कविता