Author Topic: मी तुझ्या वॉलवरून  (Read 798 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
मी तुझ्या वॉलवरून
« on: May 06, 2015, 09:00:25 PM »
येतो
थबकतो
जातो
मी तुझ्या वॉलवरून
लिहितो
वाचतो
टाकतो 
मग ते पुन्हा पुसून
जाणतो
मानतो
पाहतो
हा खुळेपणा ये घडून 
पाहणे 
वाचणे
कळणे
राहते घडल्या वाचून
असणे
नसणे
जगणे
हे व्यर्थ तुझ्या वाचून
येशील
पाहशील
जाशील
तू काही कळल्या वाचून
काहीतरी
कसेतरी
कुणीतरी
जाईल तुजला सांगून
आलेले
गेलेले
व्याकुळले
कुणाचे नादान मन

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/     

Marathi Kavita : मराठी कविता