Author Topic: नात तुझ माझ  (Read 1749 times)

Offline kumudini

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 118
नात तुझ माझ
« on: May 15, 2015, 08:43:26 AM »
                               नात  तुझ माझ
                                                                         
                           तुझ  माझ  नात  गंध  फुलाच  असावं
                         कधी  आपण  विलग  न  व्हावं
                         समीप  तू  येता  मन  मोहराव
                         चंद्राला  पाहण्या  कुमुदिनी  परी  अधी व्हावं
                         कर  करात  घेता  गाली  गुलाब  फुलावे
                         ओठावरी  चाद्ण्यांचे  हासू  खुलून  दिसावे
                         मिठीत  तुझ्या  येता  मीपण  संपून  जावे
                         विरघळून  तुझ्यात  मी  एकरूप  व्हावे
                         आस  ही माझ्या  मनीची सख्या  तुझ्या  माझ्या  प्रेमाची
   

                                                         कुमुदिनी काळीकर
                                                                                                                                                                                                             

Marathi Kavita : मराठी कविता