Author Topic: प्रियेस पाहता  (Read 1072 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
प्रियेस पाहता
« on: June 05, 2015, 09:50:16 PM »


शिणले डोळे
क्षणात निवले
अन प्रियेला
पुन्हा पहिले
 
किती विरह 
किती छळणे
उदास झाले
होते जगणे

रखरखणाऱ्या
जीवा मिळाला
शीतल शांत
मेघ सावळा

बरसेल का
प्रेम रसाने
का जाईल
पुढे वाऱ्याने

ठाव नसे मज
भविष्य दडले
परंतु आज
भाग्य उजाडले

अरे जगू दे
याच क्षणाला
घडो उद्याचा
युगांत उदयाला

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/Marathi Kavita : मराठी कविता