Author Topic: •••••मोहिनी •••••  (Read 894 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
•••••मोहिनी •••••
« on: June 08, 2015, 09:59:27 PM »
  •••••मोहिनी •••••

मनास माझ्या शिवुनी...!
स्वप्नात माझ्या येवुनी...!
हो तू तरी माझी मोहिनी...!
हो तू तरी माझी मोहिनी...!

नभास या ग पाहुनी...!
प्रेमाचे गीत गाऊनी...!
हो तू तरी माझी मोहिनी...!
 हो तू तरी माझी मोहिनी...!

गंध नवा हा दावुनी...!
रंग नवा मला लावुनी...!
हो तू तरी माझी मोहिनी...!
हो तू तरी माझी मोहिनी...!

मनात माझ्या राहुनी...!
प्रेम अंकुर तू हे फुलवुनी...!
हो तू तरी माझी मोहिनी...!
हो तू तरी माझी मोहिनी...!

            कवी -बबलु
         9623567737

Marathi Kavita : मराठी कविता