Author Topic: प्रेम  (Read 961 times)

Offline Adityabhakte

  • Newbie
  • *
  • Posts: 11
प्रेम
« on: June 16, 2015, 01:44:28 PM »
                 प्रेम 
प्रेम मनचे नेमक काय  मनाशि मन जुडने  कि आपुलकिचा भाव निर्माण होणे
  कि ऐक मेकानचि काडजि करने
 कि जखम एकास झाल्यास रड दुसराला येणे
कि प्रत्येक एका क्षणा मधे आठवन येणे
 कि डोडे बंद केले कि चेहरा दिसुन येने
  कि त्यानचा आठवणि मधे जग वीसरुन जाने   
 हे सगडे घडुन येणे मनजे प्रेम तर नाही आदित्य भक्ते.  8055219446

Marathi Kavita : मराठी कविता