Author Topic: प्रेम कसे करावे.. ह्याचाहि कुठेतरी क्लास असावा..  (Read 1226 times)

Offline sammadival

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 75
  • Gender: Male
  • somnath madival

प्रेम कसे करावे..
ह्याचाहि कुठेतरी क्लास असावा..
प्रेम कसे करावे..
ह्याचाहि कुठेतरी क्लास असावा..आणि..
..
...
.आणि प्रेमात नापास होणाऱ्यांसठी १७ नंबरचा फॉर्म असावा

सोम मडिवाल
पुणे अप्पर
9762282827