Author Topic: हे माझ्या वृक्षा  (Read 487 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
हे माझ्या वृक्षा
« on: June 19, 2015, 08:30:19 PM »
सरलेल्या वसंतातील
थोडासा बहर
आहे अजुनी
तुझ्या चेहऱ्यावर
विझलेल्या आगीतील
थोडीसी ढग
तुझ्या डोळ्यात
अजुनी जळतेय बघ
प्रवाश्या पक्ष्या
सापडला रस्ता
पण किती उशिरा
ऋतू सरता सरता
हे माझ्या वृक्षा
पुन्हा ये फुलून
कुणासाठी तरी
उरातून दाटून

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/

« Last Edit: June 19, 2015, 08:32:05 PM by विक्रांत »

Marathi Kavita : मराठी कविता