Author Topic: तुझ्या मागे...  (Read 1002 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 133
तुझ्या मागे...
« on: June 19, 2015, 10:17:28 PM »
       तुझ्या मागे...

कॉलेज रोडला मी तुझा मागे
सायकल घेऊन फिरायचो.
तुझ्या घरा समोरील टीवशनला   
मी रोज रोज येयायचो.

तूला पाहण्यासाठी टीवीशन मधे
मी बसायचो.
तुला हासवन्या साठी मी
वेड्या सारख करायचो.

तुला पाहण्या साठी मी
तुझ्या वर्गात बसायचो.
तुला  हासवन्या साठी
विदुषक ही मी  बनायचो.

स्मिता हास्य तुझे पाहण्या साठी
खरच मी झुरायचो.
कॉलेजला तू आली का नाही म्हणुन
सायकल तुझी मी हुडकायचो.
कॉलेज रोडला मी तुझा मागे
सायकल घेऊन फिरायचो.

                     बबलु
              9623567737

Marathi Kavita : मराठी कविता