Author Topic: कसा विसरू  ग …….  (Read 1427 times)

Offline sammadival

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 75
  • Gender: Male
  • somnath madival
कसा विसरू  ग …….
« on: July 02, 2015, 05:05:03 PM »
तुझं ते हासण , तुझं ते गोड गालातल  लाजणं , तुझं हळुवार  ते रुसण , कसा विसरू  ग मनातनं  ?
तुझे ते  चीटूर पिटूर चुटकुले आल्यवर सांगण  ,न एकले कि ओरडणं , ते  अवज चढऊन ते परत  बोलण ,  कसा विसरू  ग कानातन  ?
तुझे त्या पाणावलेल्या डोळयात शब्द लपवणं  , न समजताच इशारा करून दाखवण ,तुझं ते न सांगताच हुंदके देऊन रडणं  , कसा विसरू ग डोळ्यतन ?
तुझं ते  भरवण , न एकले कि मस्करीत मारण , हळूच येउन परत ते मला  जोडण
कसे  सोडू ग ते  क्षण हातातन ?
तुझे त्या  नेहमी सोबत असणऱ्या , क्षणा-क्षणाला येणाऱ्या आठवणी कश्या पुसू ग हृध्यातन ??
कसा विसरू  ग ……. कसा विसरू  ग  ………………  ?


सोम मडिवाल
पुणे
9762282827

Marathi Kavita : मराठी कविता


Balaji gandewar

  • Guest
Re: कसा विसरू  ग …….
« Reply #1 on: September 15, 2015, 04:27:13 PM »
Prem he prem ast tumach aamch same ast