Author Topic: मन मोकळे करू म्हटले तर  (Read 1051 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
मन मोकळे करू म्हटले तर
तूच अशी बोलू लागलीस की
त्या शब्दांच्या धबाब्याने 
मी पुन्हा भरून गेलो
हळूच दार अगदी जपून
सावध उघडू लागलो तर
सोसाट्याचा वारा होत तू
आत घुसलीस थेट थेट
अन मी पाचोळा होवून
उगाचच उडतच राहिलो
तुझे आसमानी स्वप्न
तुझे आरसपानी मन
तुझे पेटलेला राग
तुझा उडालेला रंग
या साऱ्या ढंगात
पुन्हा हरवून गेलो
आता आता तर
या मनाचे करायचे काय
हे ही मी विसरुन गेलो
माझे मन गेले आता
तुझे मन माझे झाले
तू वादळ माझ्यातले
मी आकाश तुझे झालो

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/