Author Topic: चार शब्द....  (Read 1109 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 131
चार शब्द....
« on: July 05, 2015, 11:00:46 PM »
   चार शब्द

चार शब्द मला तुजला
बोलायच होते.
मनातले सारे काही तुला
सांगायच होते.

त्याच्या आधी तुला थोडे
हासवायचे होते.
तरी तुला माझे काही
ऐकायचे नव्हते.

ओठातले शब्द ओठात
रहात होते.
मनातले प्रेम तुला
दाखवायचे होते.

आयुष्य तुझ्या सोबत
जगायचे होते.
शेवट पर्यंत तुझ्या
मीठीत रहायचे होते.

             बबलु
      9623567737

Marathi Kavita : मराठी कविता