Author Topic: हरवलेली आई  (Read 956 times)

Offline shrikrushna Gaikwad

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 71
  • Gender: Male
हरवलेली आई
« on: July 10, 2015, 05:04:57 PM »
खुप एकल तुझ्या विषयी
तुझ्या सारख प्रेमच नाही
कोठे हरवलीस माझ्या जीवनातुन
माझ्या नशीबात तुझ प्रेमच नाही

पहिला शब्द बाळाचा
आई असतो एकलय मी
कोणता शब्द उचारलो मी
हे मलाच ठाउक नाही
कोठे हरवलीस माझ्या जीवनातुन
माझ्या नशीबात तुझ्या पदराची सावलीच नाही

कस शोधु मी तुला
तुला मी कधी पाहीलच नाही
कशी हाक मारु तुला
आई शब्द मला कोणी शीकवलाच नाही
कोठे हरवलीस माझ्या जीवनातुन
माझ्या नशीबात आई हा शब्द्च नाही

कस मानु मी हे
आई सर्वश्रेष्ठ आहे
कस मानु मी हे
आई सारख दैवत नाही
इतकी श्रेष्ठ आहेस तु तर
मला रस्त्यावर टाकुन कोठे ग गेलीस

खुप एकल तुझ्या विषयी
तुझे वर्णन करतानी शब्द ही कमी पडतात
विचारतो मी सर्व कवीना
जेव्हा मी आई आई करत रडतो
तेव्हा माझी आई का येत नाही ?

तुझ नाव नव्हत द्यायच मला
अनाथ शब्द का दिलास मला
जितक प्रेम आई तुझ्यात आहे
दुप्पट दुख अनाथ शब्दात आहे
कोठे हरवलीस माझ्या जीवनातुन
माझ्या नशीबात आईच नाही

श्रीकृष्णा गायकवाड(shri) नाशीक
Replay on
Mail-shrikrishnsk@gmail.com

Marathi Kavita : मराठी कविता