Author Topic: कविता माझी अन् तुझी  (Read 1145 times)

Offline rakesh kamble rk

  • Newbie
  • *
  • Posts: 25
कविता माझी अन् तुझी
« on: July 11, 2015, 09:08:49 PM »
कविता माझी अन् तुझी


कविता माझी अन् तुझी
स्वप्नापरी लिहली
शब्द जुळूनी तुझ्यातले स्वप्न रंगले
मन तुझे अन् माझे कागदावरी अवतरले

कविता माझी अन् तुझी
स्वप्नापरी मी लिहली
इंद्रधनुष्याचे रंग कागदावरी पसरले
ऋद्य जुळूनी गुलाबाचे फुल फुलले
हातात हात तुझा जणू स्वर्ग खाली अवतरले

कविता माझी अन् तुझी
स्वप्नापरी मी लिहली
लिहता लिहता मज काही आठवले
झाला होता breckup तरी हे कसे घडले
पटकन डोळे उघडले अन् स्वप्न अपुरे राहीले

कविता माझी अन् तुझी
स्वप्नापरी  मी लिहली
डोळे झाले आेले जसे मेघच बरसल
ठेवले असते मीटुन डोळे तर भेटलि असतीस
नको अशी परिक्षा घेऊ गं
तुझीच आठवण येते गं

कविता माझी अन् तुझी
स्वप्नापरी मी लिहली

स्वलीखीत

rakesh kamble rk
8983100210

Marathi Kavita : मराठी कविता